EL

Der benyttes el til en lang række faste installationer i et sommerhus. Har du et ønske om at være mere selvforsynende, kan et solcelleanlæg være et god løsning.

SOLCELLEANLÆG

STENHØJ HUSENE vil gerne levere, montere og installere solcelleanlæg, der kan reducere udgiften til el-forbruget.