AFLEVERING

Byggeperioden afsluttes med en håndværker-rengøring, og der skal foretages en afleveringsforretning i samråd med dig. Såfremt der konstateres fejl og mangler ved huset, bliver disse indskrevet i afleveringsdokumenterne, og udbedret efterfølgende. Skulle der opstå spørgsmål eller fejl på huset efterfølgende, står vores serviceafdeling naturligvis klar til at hjælpe.

NØGLEN OVERDRAGES
Herefter står dit sommer- eller fritidshus færdigt jf. den indgåede kontrakt, og det store øjeblik er nu endelig kommet:

Du får overdraget nøglen til dit nye sommerhus eller fritidshus. TILLYKKE!